https://www.televram.com/MusicKhaane?m=116https://www.televram.com/MusicKhaane?m=116

ما سرخوشان مست دل از دست داده ايم
همراز عشق و همنفس جام باده ايم

We are lightheaded drunks who have lost their hearts
in secrecy with love and in the company of the chalice of wine.

بر ما بسی کمان ملامت کشیده‌اند
تا کار خود ز ابروی جانان گشاده‌ایم

Many have targeted us with blame bows
since we have untied our knotty affairs by the eyebrow of our own darling

گفتی که حافظ این همه رنگ و خیال چیست
نقش غلط مبین که همان لوح ساده‌ایم

Poem: Hafiz (1315-1390AD)
Translation: Amir H. Ghaseminejad
22 May 2019

 

چشم بی برابر

تفاوتی نمیکند بنفشه با حضور تو

ببین که در نگاه من یک شاخه پیداست

اثر ندارد این غزل اگر نه در هوای توست

که بی صدای پای تو این کوچه تنهاست

 

عذاب بی تو ماندنم ترانه ای نمیشود

بمان که هر عبور تو هم سوی رویاست

مرا به بند غم نده به شکوه پاسخم نده

ببین که این شبانه غم بی شوق فرداست

 

به جرعه های ساغرت به چشم بی برابرت

به شعله های آذرت دل میسپارم

مرا به موطنم بده وطن به بودنم بده

که در نشیب جاده های بی سوارم

 

=====================================================

https://www.youtube.com/watch?v=U0TYhH38AQ8

ای همه خوبی تو را پس تو که رایی که را
ای گل در باغ ما پس تو کجایی کجا

سوسن با صد زبان از تو نشانم نداد
گفت رو از من مجو غیر دعا و ثنا

از کف تو ای قمر باغ دهان پرشکر
وز کف تو بی‌خبر با همه برگ و نوا

سرو اگر سر کشید در قد تو کی رسید
نرگس اگر چشم داشت هیچ ندید او تو را

مرغ اگر خطبه خواند شاخ اگر گل فشاند
سبزه اگر تیز راند هیچ ندارد دوا

شرب گل از ابر بود شرب دل از صبر بود
ابر حریف گیاه صبر حریف صبا

هر طرفی صف زده مردم و دیو و دده
لیک در این میکده پای ندارند پا

هر طرفی‌ام بجو هر چه بخواهی بگو
ره نبری تار مو تا ننمایم هدی

گرم شود روی آب از تپش آفتاب
باز همش آفتاب برکشد اندر علا

بربردش خرد خرد تا که ندانی چه برد
صاف بدزدد ز درد شعشعه دلربا

زین سخن بوالعجب بستم من هر دو لب
لیک فلک جمله شب می‌زندت الصلا

———

ای که به هنگام درد راحت جانی مرا
وی که به تلخی فقر گنج روانی مرا

آن چه نبردست وهم عقل ندیدست و فهم

از تو به جانم رسید قبله ازانی مرا

از کرمت من به ناز می‌نگرم در بقا
کی بفریبد شها دولت فانی مرا

نغمت آن کس که او مژده تو آورد
گر چه به خوابی بود به ز اغانی مرا

در رکعات نماز هست خیال تو شه
واجب و لازم چنانک سبع مثانی مرا

در گنه کافران رحم و شفاعت تو راست
مهتری و سروری سنگ دلانی مرا

گر کرم لایزال عرضه کند ملک‌ها
پیش نهد جمله‌ای کنز نهانی مرا

سجده کنم من ز جان روی نهم من به خاک
گویم از این‌ها همه عشق فلانی مرا

عمر ابد پیش من هست زمان وصال
زانک نگنجد در او هیچ زمانی مرا

عمر اوانی‌ست و وصل شربت صافی در آن
بی تو چه کار آیدم رنج اوانی مرا

بیست هزار آرزو بود مرا پیش از این
در هوسش خود نماند هیچ امانی مرا

از مدد لطف او ایمن گشتم از آنک
گوید سلطان غیب لست ترانی مرا

گوهر معنی اوست پر شده جان و دلم
اوست اگر گفت نیست ثالث و ثانی مرا

رفت وصالش به روح جسم نکرد التفات
گر چه مجرد ز تن گشت عیانی مرا

پیر شدم از غمش لیک چو تبریز را
نام بری بازگشت جمله جوانی مرا

=====

هر نفس آواز عشق می‌رسد از چپ و راست
ما به فلک می‌رویم عزم تماشا که راست

ما به فلک بوده‌ایم یار ملک بوده‌ایم
باز همان جا رویم جمله که آن شهر ماست

خود ز فلک برتریم وز ملک افزونتریم
زین دو چرا نگذریم منزل ما کبریاست

گوهر پاک از کجا عالم خاک از کجا
بر چه فرود آمدیت بار کنید این چه جاست

بخت جوان یار ما دادن جان کار ما
قافله سالار ما فخر جهان مصطفاست

از مه او مه شکافت دیدن او برنتافت
ماه چنان بخت یافت او که کمینه گداست

بوی خوش این نسیم از شکن زلف اوست
شعشعه این خیال زان رخ چون والضحاست

در دل ما درنگر هر دم شق قمر
کز نظر آن نظر چشم تو آن سو چراست

خلق چو مرغابیان زاده ز دریای جان
کی کند این جا مقام مرغ کز آن بحر خاست

بلک به دریا دریم جمله در او حاضریم
ور نه ز دریای دل موج پیاپی چراست

آمد موج الست کشتی قالب ببست
باز چو کشتی شکست نوبت وصل و لقاست

============================

گوشه های زیبا

همایون گوشه شوشتری

URL:   https://www.youtube.com/watch?v=4h0KJai2RTM

 

شب است و چهره میهن سیاهه              نشستن در سیاهی‌ها گناهه

تفنگم را بده تا ره بجویم         که هرکه عاشقه پایش به راهه

شب و رویای خوف‌انگیز و طوفان           من و اندیشه‌های پاک پویان

برایم خلعت و خنجر بیاور   که خون می‌بارد از دل‌های سوزان

 

تو که با عاشقان دردآشنایی        تو که همرزم و هم‌زنجیر مایی

ببین خون عزیزان را به دیوار

بزن شیپور صبح روشنایی

 

برادر دشمنم خونخواره امشب

هوای خانه ظلمت باره امشب

چراغی بر سر راهم بگیرید

که دیو شهر شب بیداره امشب

 

شب است و مادران شهر، غمناک

هزاران گل شکفت و خفت بر خاک

عزیزم داغدارم دست واکن

به پا کن بیرق صبح طربناک

 

به عهد شب‌نوردی‌ها وفا کن

برادرهای عاشق را صدا کن

بزن بر سینه شب تیری از نور

گل خورشید را مهمان ما کن

 

به سیل صبح خواهان راه بستند

هزاران سینه و سر را شکستند

ولی مردم گرفته دست در دست

ز چنگ دیو مردم‌خوار رستند

از دوشنبه 18 تا چهارشنبه 27مهرماه سال 1356 از طرف «انجمن فرهنگي ايران و آلمان» در «انستيتو گوته» در تهران شبهاي شعري برگزار شد كه به مدت ده شب به طول انجاميد. برگزاركننده اين جلسات شبهاي شعر كه از آغاز شب تا بامداد ادامه داشت، «كانون نويسندگان ايران» بود.

اصلانيان اين ترانه را به ياد فدايي شهيد اميرپرويز پويان سروده بود.

=====================================

چهارگاه

 URL https://www.youtube.com/watch?v=yrGXSPrjRJQ

========================================

 

 


ماهور  گوشه عراق

 

 

 

———————————————

هامه چه دانه ، می رازه خوانه
دانه باز می دیل تی جایه

او چوم سیایه، او چوم گیرایه
(چشماش سیاه،چشماش گیراست )
او چوم تا ایم می چوما پایه
(چشمای او تا اینجا هم منو می پاد)
همه چیا دانه، می رازا خوانه
(همه چیو می دونه،رازمو می خونه)
دا نه باز می دیل   تی جایه
(می دونه هنوز هم دل من جایه توست)

او چوم سیایه،او چوم گیرایه
(چشماش سیاه،چشماش گیراست )
او چوم تا ایم می چوما پایه
(چشمای او تا اینجا هم منو می پاد)
همه چی دانه، می رازه خوانه
(همه چیو می دونه،رازمو می خونه)
دا نه باز می دیل تی جایه
(می دونه هنوز هم دل من جایه توست)
 
او چوم سیایه، او چوم گیرایه
(چشماش سیاه،چشماش گیراست )
او چوم تا ایم می چوما پایه
(چشمای او تا اینجا هم منو می پاد)
همه همه چیا دانه، می رازه خوانه
(همه چیو می دونه،رازمو می خونه)
دا نه باز می دیل تی جایه
(می دونه هنوز هم دل من جایه توست)
 

همه چیا دانه، می رازه خوانه
(همه چیو می دونه،رازمو می خونه)
دا نه باز می دیل تی جایه
(می دونه هنوز هم دل من جایه توست)

 

 

 

 

خواننده: روزبه رخشا – شعر: حسن عاشورپور – تنظیم: کریستف رضاعی – موسیقی تیتراژ پایانی فیلم ” در دنیای تو ساعت چند است؟ ” – آهنگ این قطعه برداشتی است از تم ترانه اسپانیایی Quizas Quizas Quizas اثر Osvaldo Farrés خواننده کوبایی در سال ۱۹۴۷

متن آهنگ به گیلکی :

آنکه فادِه تی دیمَه، رَنگ اُمید وبیمَه، خوانِه تی مِهرلیمه کی ایسه کی ایسه کی ایسه آنکه دِهِه تی جانَ ، مَستی بهارانَ، لسّی خمارانَ کی ایسه کی ایسه کی ایسه هی هی تو مگو هیسّ، گِل کی ایسه، راز چیسَ

گیرم بزنی تَمّه، دانَمَه، خوانَمه آنکه فادِه تی دیمَه، رَنگ اُمید وبیمَه، دانه تی فند و لیمه کی ایسه کی ایسه کی ایسه آنکه دِهِه تی جانَ ، مَستی بهارانَ، لسّی خمارانَ کی ایسه کی ایسه کی ایسه

معنی آهنگ به فارسی :

اونکه صورتتو داده. رنگ امید و ناامیدیه. میخواد مهر و محبت تو رو . کیه کیه کیه.
اونکه جونتو بهت داده . مستی بهارانه. لسی خمارانه (الان خمار تو هست؟) کیه کیه کیه . هی هی تو نگو بهم ساکت .  گل من کیه؟ راز چیه ؟

گیرم که تو چیزی نگی . اما میدونم و بازم میخونم اون کسی که که صورتتو داده . رنگ امید و نا امیدیه . میدونه زیر و بم تورو . کیه کیه کیه
اونکه جونتو بهت میده …

اون کی فاده تی دیما / رنگ اومید و بیما تی دیما / رنگ اومید و بیما
خوانه تی فند و لیما/ کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟

اون کسی که به گونه های تو رنگ امید و بیم می ده
راه و روش( فن و لم) تو را می خونه. کیه؟ کیه؟ کیه؟
—————-
اون کی دهه تی جانا/ مستی بهارانا
لسی خومارانا / کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟

اون کسی که مستی بهاران رو
بی حسی خماری رو به جان تو می ده. کیه؟ کیه؟ کیه؟
———————-
هی هی تو مگو هیس / گل کیسه؟ راز چیسه؟
گیرم بزنی تام / دانمه، خوانمه

هی هی تو نگو هیس، گل کیه؟ راز چیه؟
حتی اگر بزنی ام (راز دلت را) می دونم و می خونم
—————–
اون کی فاده تی دیما / رنگ اومید و بیما
خوانه تی فند و لیما / کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟

اون کسی که به گونه تو رنگ امید و بیم می ده
راه و روشتو می خونه، کیه کیه کیه؟
——————-
اون کی دهه تی جانا / مستی بهارانا
لسی خومارانا / کیسه؟ کیسه؟ کیسه؟

اون کسی که به جان تو مستی بهاران
بی حسی خماری رو میده کیه؟ کیه؟ کیه؟
———————–
جهانگیر سرتیپ پور

URL: https://www.youtube.com/watch?v=DUxClQlqcjU

 

Chartar

پا پس نکش از صیدِ من آهویِ زیبا
لَختی بتابان بر رُخم آن روی زیبا

Charming deer,
do not step back,
off my bait;

Illuminate my face,
with your dazzling look,
for a moment.

تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است

As long as your presence,
is the sunshower;
my poem’s guest, rainbow,
will recur all-over.

تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
همانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است

برگرد و به زیبا شدنت
مرا دوباره زیر و رو کن

با راز رها تر شدنم
مرا دوباره روبرو کن

برگرد و بمان حوصله کن
نظاره کن به چشم خیسم

رویای تو آورده مرا
به نامه ای که می نویسم

تا بودنت باران و نوری تُواَمان است
مهمانِ شعرم هر طرف رنگین کمان است

Come back, By Ehsan Haeri, Chartar
Translation By Amir H. Ghaseminejad

https://www.youtube.com/watch?v=2NSTj888xf0

 

Aghoosh

چه کنم که به گوش من
نرسیده صدای تو ؟
من و خلوت عاشقم
من و باده فدای تو
از من از عاشقت عزم رفتن نکن
تو که سینه ی لب به لب از ترانه داری
تو که در دل یخ زدن شعله می گذاری
تو که قلب حقیقتی در تنت می تپد
تو که عطر طراوتی عاشقانه داری
آغوش بی پناه مان
تو بگو چه می شود
به هوای آشیانمان
به جز آه من چه می رود

https://www.youtube.com/watch?v=XCa2zVKhFWw

Dour (Far)

دور از رویت دور از صدایت
شادی نایاب است
با این با تو بیگانه ماندن
رودم تالاب است
چونان ماهی در تُنگ تنگی
عمرم بر آب است
همراز دلم غمگینم
این خواهش آهنگینم
ای ماه تابان برگرد
در کوچه دل پیدا شو
با تشنگی ام تنها شو
ای ماه تابان برگرد
روزی آخر در آغوشت جان می یابم
با رویایت این دوری را برمی تابم

https://www.youtube.com/watch?v=S7lwTtJdIv0

 

=============================
Babr

مستانه پاشید اسب سیاهی
در پنجه ی نور یالی رها را
طاووس دشتی آهوی کوهی
باور نداری این مدعا را
من ببر صبرم تا لمس دستت
سیری نباشد این اشتها را
بر صورتت به از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول کوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی کن اندازه ها را
بر صورتت به از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول کوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی کن اندازه ها را
آلوده تر کن محراب ما را
پروا نمانده این بینوا را
غلتی غزل شو هم صحبتم شو
سیلاب نابم آرایه ها را
من ببر صبرم تا لمس دستت
سیری نباشد این اشتها را
بر صورتت به از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول کوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی کن اندازه ها را
بر صورتت به از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول کوتاه
پیری نباشد اندام ما را
آسوده طی کن اندازه ها را
بر صورتت به از گردنت آه
عرضی بلندیم در طول کوتاه
پیری نباشد اندام ما را

صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزانو ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیباترم بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت میخوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندنت بی تب تندو پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تندو پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین میخورد

صدایم را به یاد آر اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم که از ارزان و ارزانی جدا شد
من هر چه ام با تو زیباترم بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده ام من به شعر تنت میخوانمت خط به خط مو به مو
بی تو بی شب افروزی ماندنت بی تب تندو پیراهنت
شک نکن من که هیچ آسمان هم زمین میخورد
بی تو بی شب افروزی ماندنت
بی تب تندو پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین میخورد

: https://www.youtube.com/watch?v=fvUiYYrtC14

هر گوشه ای از شور ِ آواز ِ من پیدا میشود قصیده ی ِ تو
نور ِ باور ِ پرواز ِ تا به ناکجا تابیده شد به جام زدیده تو
طلوع ِ نگاه شروع ِ شراب از مختصات ِ راه ِ توست
ایمان ِ من در حلقه ی ِ هندسه ی ِ اندام ِ توست
ایمان ِ من در حلقه ی ِهندسه ی ِ اندام ِ توست

نامت از اذل شکفته بر لب نقره میزند رُخ ِ.تو برشب
کاش این ماجرا به سر نیاید
شاهی بی گمان به مسند ِ دل نجوا میکنی امید ِ ساحل
کاش این ماجرا به سر نیاید
طلوع ِ نگاه شروع ِ شراب از مختصات ِراه ِ توست
ایمان ِ من در حلقه ی ِ هندسه ی ِ اندام ِ توست
ایمان ِ من در حلقه ی ِهندسه ی ِ اندام ِ توست

ببار ای ابر ِ می اندود ی من مستانه ــَم کن
بسوزان ریشه رو از بیخ و بون دیووانه ــَم کن
چو رودی بر روانم شو روان اِی دولت ِ شر
بکن تن را زمن من را زجان جانانه ــَم کن
ببار ای ابر ِ می اندود ی من مستانه ــَم کن
بسوزان ریشه رو از بیخ و بون دیووانه ــَم کن
چو رودی بر روانم شو روان اِی دولت ِ شر
بکن تن را زمن من را زجان جانانه ــَم کن

چارتار – هندسه اندام توhttps://www.youtube.com/watch?v=FwBMgxMx3ak

Marjan Farsad

گلهای آبی

دلت یه سبزه زاره، گلهای آبی داره
صبح ها از برگ گلهاش شبنم می باره
توی چشات یه رد رنگین کمونی داره

یه کلبه بهشته، آسمونی داره
لالا شب پره ،شب تا صبح می خونه
دلم تا ابد پیش تو می مونه
لالا شب پره ،شب تا صبح می خونه
دلم تا ابد پیش تو می مونه
بوی تمیز موهات،عطر بهاری داره
دستات توی دلم بنفشه می کاره
حرفات یه کتابه ،عکسای رنگی داره
هر روز یه قصه و یه حرف تازه داره
لالا شب پره ،شب تا صبح می خونه
دلم تا ابد پیش تو می مونه
لالا شب پره ،شب تا صبح می خونه
دلم تا ابد پیش تو می مونه
هر جا که بری تا برگردی به خونه
همیشه چشمام منتظر می مونه”

Khooneye Ma – Marjan Farsad with english cc

Marjan Farsad – Dishab

Marjan Farsad – Porteghale Man

Tara Tiba-My King My Moon-تارا تیبا-شاه من ماه من – 

Tara Tiba- Abrisham-Lamma Bada- تارا تیبا، ابریشم – 

Tara Tiba-Segodar-تارا تیبا-سه گدار – 

=Mahsa Vahdat Med Blomster i Fang by SKRUK 

IranSong
▶ Yoshikazu Mera – Bach : Widerstehe doch der Sünde, BWV 54, I. Aria – YouTube
High quality persian Music download
‫کجایید ای شهیدان خدایی–هوشنگ کامکار‬‎ – YouTube
shahram nazeri ba man sanama شهرام ناظری با من صنما – YouTube
Leonard cohen~Dance Me to the End of Love WITH LYRICS – YouTube
YouTube – MEHRNOOSH CHESHMAT OFFICIAL VIDEO HD
YouTube – Mehrnoosh Kam Miyaaramet Official Video HD
YouTube – Rastak- Rana
YouTube – Rastak – Baroon (Lori)
1. Rastak – Baroon / (گروه رستاک – بارون ( لرى – YouTube
YouTube – Leila
YouTube – SATTAR – Yeganegi – ستار – یگانگی
Yuna – Lullabies – YouTube
Yuna – Lullabies Lyrics – YouTube
Marzieh:Magar aya cheh mishod-مرضیه:مگر آیا چه میشد – YouTube
Download MP3, Hip-Hop, Rap, Classic, Download Music Videos, Download Concerts, Download Movies
YouTube – محمد اصفهانی-بوی باران Mohammad Esfahani_Booye Baran

 

Shahrzad Sepanlou, Dang Show – 1-3-tar-hich (starless) – YouTube
YouTube – Bordi Az Yadam_0001.wmv
Dang Show – Videos
Dang Show – What Ever Might Be – YouTube
Dang shog Today’s Messiah دنگ شو! مسيحاي امروز – YouTube
Dang-show-آهسته آهسته !.flv – YouTube
Dang show-A lover’s guide.wmv – YouTube
Dang Show Lalayie – YouTube
TO BEMAN ( تو بمان ) by Colonia Production Studio – Dubai – YouTube
Zendeh Yad Mohammad Noori – Chehreye Hamishe Mandegare Iran – YouTube
KATIE MELUA LYRICS – I Cried For You
Katie Melua – I Cried For You (live AVO Session) – YouTube
Katie Melua – I cried for you – YouTube
Katie Melua – Piece By Piece (live AVO Session) – YouTube
PIECE BY PIECE LYRICS
Katie Melua – Peice By Peice – Lyrics – YouTube
Katie Melua – I cried for you – YouTube
Katie Melua – Thank You, Stars – YouTube
Katie Melua: Nine Million Bicycles /with lyrics/ – YouTube
Katie Melua – If the lights go out – YouTube
Beatles – Let It Be – Lyrics – YouTube
Pink Martini – Ninna Nanna – YouTube
Pink Martini – Ninna Nanna
Mireille Mathieu – Caruso – YouTube
Pavarotti “caruso” – YouTube
Pavarotti “caruso” – YouTube
Shape of my Heart (Lyrics) [Sting] – YouTube
Mireille Mathieu – Caruso – YouTube
Compay Segundo & V. J. – Hasta siempre comandante – Video – YouTube
Stranded – Antoniette Costa, Kevin “K.O.” Olusola and Tara Kamangar – YouTube
Adagio in G Minor (Albinoni) – YouTube
Handel Sarabande – YouTube
be sooye to (cover) – YouTube
Comptine d’Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano [Large Version 2010] – YouTube
La Valse d’ Amelie – Theme Amelie – YouTube
Amelie – Le Moulin – YouTube
Comptine d’Un Autre Été- Die fabelhafte Welt der Amélie Piano [Large Version 2010] – YouTube
Franz Schubert – Serenade; Ivan Aivazovsky – Moon Path – YouTube
Standchen – Franz Schubert by Thomas Quasthoff – YouTube
Schubert “Serenade” – YouTube
simon keenlyside – Standchen – schubert – YouTube
Ständchen, Schubert – Christopher Maltman – YouTube
Franz Schubert – Serenade – YouTube
Schubert Ständchen : Beatrice Berrut and Camille Thomas – YouTube
Dietrich Fischer-Dieskau “Ständchen” Schubert – YouTube
Mirza Kuchik Khan-Naser Masoudi – YouTube
YouTube – Ennio Morricone – Cinema Paradiso

========================================================

مرتضی پاشایی جاده ی یک طرفه

ahttps://www.youtube.com/watch?v=SmkGIV6Iqug

===========================

هزاردستان https://www.youtube.com/watch?v=Y4YhHhe3VDw

==============================

نشد با شاخه هام بغل کنم تورو
نشد نشد نشد برو برو برو

اراده داشتم بدون کاشتن
که عادتت بدم به ریشه داشتن
که عادت بدم یه گوشه بند شی
به مبتلا شدن علاقه مند شی
نشد که از دلم جدا کنم تورو
نشد نشد گلم برو برو برو
نشد که بی دهن صدا کنم تورو
تمام حرف من برو برو برو

قدیما هر گلی شناسنامه داشت
تموم میشد و بازم ادامه داشت
تو شیشه گلاب تو شعر شاعرا
تو گل فروشی ها تو جیب عابرا
همون کسا که از تو باغچه چیدنت
توی خیالشون ادامه میدنت
نشد که از دلم جدا کنم تورو
نشد نشد گلم برو برو برو
نشد که بی دهن صدا کنم تورو
تمام حرف من برو برو برو
تو داری از خودت فرار میکنی
داری با ریشه هات چیکار میکنی
برو برو ولی به رسم یادگار
شناسنامه ات رو تو خونه جا بذار
برو برو ولی به رسم یادگار
شناسنامه ات رو تو خونه جا بذار
برو… به رسم یادگار
شناسنامه ات رو تو خونه جا بذار

=============================================================

/ غزال شاکری آهنگ: بدیعی شعر: ترقی بیات اصفهان خواننده: پوران

اگرچه عمری ای سیه موچون موی تو آشفته ام
درون سینه قصه این آشفتگی بنهفته ام
زشرم عشق اگر به ره ببینمت
ندانم
چگونه ازبرابرتوبگذرم من
نمیدهد دلم رضا که بگذرم زعشقت
نه طاقتی که بررخ توبنگرم من
……
اگرچه عمری ای سیه مو چون موی تو آشفته ام
درون سینه قصه این آشفتگی بنهفته ام
دل را به مهرت وعده دادم
دیدم دیوانه ترشد
گفتم حدیث آشنایی
دیدم بیگانه ترشد
بادل نگویم دیگراین افسانه هارا
باورندارد قصه مهرووفارا
مگرتوازبرای دل قصه وفابگویی
به قصه شد چوآشنا غصه مرا بگویی

====================================================

متن آهنگ آشوبم

 

موزیک : آرش فتحی
تنظیم : آیین احمدی فر
ترانه ســُرا : احسان حائری
 آلبوم ِ باران توئی
 خواننده : آرمان گرشاسبی

تنها
توئی تو
که میتپی به نبض ِ این رهایی
تو فارغ از وفور ِ سایه هایی
باز آی که جز تو
جهان ِ من حقیقتی ندارد
تو میروی
که ابر ِ غم
ببارد

به سمت ِ ماندنت
راهی نمیشوی چرا؟
گاهی ستاره هدیه کن
به مشت ِ پوچ ِ شبها
شمرده تر بگو با من
حروف ِ رفتنت
تا من بگیرم از دلت
همه بهانه هارا
.
آشوبم آرامشم توئی
به هر ترانه ای سر میکشم توئی
سحر اضافه کن
به فهم ِ آسمانم
آشوبم آرامشم توئی
به هر ترانه ای سر میکشم توئی
بیا که بی تو من
غم ِ دوصد خرانم
.
.
.
بگذار
بگویم
که از سراب ِ.این آب بریدم
من از عطش ترانه آفریدم
به سمت ِ ماندنت راهی نمیشوی چرا؟!
گاهی ستاره هدیه کن
به مشت ِ پوچ ِ شبها
شمرده تر بگو با من حروف ِ رفتنت
تا من بگیرم از دلت
همه بهانه ها را
.
آشوبم
آرامشم توئی
به هر ترانه ای
سر میکشم توئی
سحر اضافه کن
به فهم ِ آسمانم
آشوبم آرامشم توئی به هر ترانه ای
سر میکشم
توئی
بیا که بی تو من
غم ِ دوصد خرانم

َAashoobam https://www.youtube.com/watch?v=Dk8nfqc5sNE

Baran Toie https://www.youtube.com/watch?v=anAzytMiFhs

Hendese Andaame to: https://www.youtube.com/watch?v=FwBMgxMx3ak

Bar Asheghat Afarini beghou:   https://www.youtube.com/watch?v=WPJXIsfBLFI

=======================================================

وقتی گریبان عدم با دست خلقت می درید
وقتی ابد چشم تو را پیش از ازل می آفرید
وقتی زمین ناز تو را در آسمان ها می کشید
وقتی عطش طعم تو را با اشک هایم می چشید
من عاشق چشمت شدم نه عقل بود و نه دلی
چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی
یک آن شد این عاشق شدن دنیا همان یک لحظه بود
آن دم که چشمانش مرا از عمق چشمانم ربود
وقتی که من عاشق شدم شیطان به نامم سجده کرد
آدم زمینی تر شد و عالم به آدم سجده کرد
من بودم و چشمان تو نه آتشی و نه گِلی
چیزی نمی دانم از این دیوانگی و عاقلی

 ************************************************************************************

Persian/Farsi

از ننگ چه گویی که مرا نام ز ننگ است
وز نام چه پرسی که مرا ننگ ز نام است
Mahsa Vahdat  https://www.youtube.com/watch?v=X2aNs1aTv-g Soltane Jahanam be Chenin Rooz Gholam ast
 
 
************************************************************
Ahmad Shamlou – Sokoot Sarshar Az Nagoftehast – YouTube
‫ترانه گیلکی اها بگو ..با دو اجرای زیبا و متفاوت
خاک مهر آئین توسط وحید تاج و گروه آوازی تهران در اختتامیه سی امین جشنواره فیلم فجر
‫آمد بهار جانها…ای شاخ گل به رقص آ…‬‎ – YouTube
Ey khake mehr Aeen ای خاکِ مهر آئین – YouTube
‫وحید تاج و گروه آوازی تهران، جشنواره فجر90..خاک مهر آیین.‬‎ – YouTube

Rسفر برای وطن8!
مرضیه : “آیا چه میشد ؟”، همایون خرم ، تورج
Jahan Do Seh Shabeh – YouTube

 Jahan Rosvaye Zamone – YouTube
 Jahan Do seh Shabe – YouTube
 Jahan “Ashegh Shodan Faiedeh Nadareh” – YouTube
 Jahan – Saghare Shekasteh – YouTube

سلام من به تو salame man be to yare ghadimi https://www.youtube.com/watch?v=nLirIB38G6c
Hayedeh Siah cheshmoon https://www.youtube.com/watch?v=_ttZYLkCoNA&feature=kp
مهستي – بيا بنويسيم‬‎ – YouTube
Eendo & Hossein Mansouri – Sharghi e Ghamgin (Cover) ایندو و حسین منصوری – شرقی غمگین – YouTube

be sooye to (cover)

Be sooye to Mehran Zahedi http://www.youtube.com/watch?v=mFyDjjUkXTw

========================================

Hamsafaran – Baaz Amadam همسفران – باز آمدم

http://www.youtube.com/watch?v=ksUZU4xEfTg

========================================

Ey Khake Mehr Aeen
http://20ist.com/archives/9134
Indo Eendo & Hossein Mansouri – Ey Sharghi e Ghamgin (Cover) ایندو
‫Top music video – بردی از یادم | Facebook‬
Hamsafaran – Baaz Amadam همسفران – باز آمدم  https://www.youtube.com/watch?v=ksUZU4xEfTg
 Mahasti – Az Khoda Khaste – YouTube
Perisna songs Kareoke  https://www.youtube.com/user/saeedafkhami/videos
=تیتراژ پایانی سریال مدار صفر درجه | علیرضا قربانی
=تیتراژ پایانی سریال مدار صفر درجه | علیرضا قربانیhttps://www.youtube.com/watch?v=SZwoehw3ThI
=======================================

 

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
پرده برانداختی کار به اتمام رفت

ماه نتابد به روز چیست که در خانه تافت
سرو نروید به بام کیست که بر بام رفت

مشعله‌ای برفروخت پرتو خورشید عشق
خرمن خاصان بسوخت خانگه عام رفت

عارف مجموع را در پس دیوار صبر
طاقت صبرش نبود ننگ شد و نام رفت

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

هر که هوایی نپخت یا به فراقی نسوخت
آخر عمر از جهان چون برود خام رفت

ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان
راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت

همت سعدی به عشق میل نکردی ولی
می چو فرو شد به کام عقل به ناکام رفت

هر که دلارام دید
از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص
هر که در این دام رفت
چشم ندارد خلاص
هر که در این دام رفت

هر که دلا
هر که دلا

To whomever occured the sight of the sweetheart,
lost the peace in the heart.

Does not expect freedom
whomever went for this bait.

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

گر به همه
گر به همه

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

In my whole life if I breath a moment with you,
that is the yield of my life, the rest of days are lost.

یاد تو می‌رفت و ما عاشق و بیدل بدیم
پرده برانداختی کار به اتمام رفت

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان
ما قدم از سر کنیم در طلب دوستان
راه به جایی نبرد هر که به اقدام رفت
در این دام رفت
در این دام رفت

هر که دلارام دید از دلش آرام رفت
چشم ندارد خلاص هر که در این دام رفت

گر به همه
گر به همه

گر به همه عمر خویش با تو برآرم دمی
حاصل عمر آن دمست باقی ایام رفت

خواننده: جمالدین منبری
آهنگساز: دکتر محمد سریر

:شاعر
مشرف الدین مصلح بن عبدالله شیرازی
  “سعدی”  ۶۰۰ تا ۶۹۰ هجری

Saadi (1183-1284)

========================================

آدینه

My chest melts.
My heart, the mirror of me,
so, where should I seek you?

میگدازد سینه ی من
سینه ام آیینه ی من
پس کجا جویم تو را

I, who is all silence,
am a dipsomaniac drunk.
Then, where should I seek you?
So, where should I search for you?

من که سر تا سر خموشم
مست بی اندازه نوشم
پس کجا جویم تو را
پس کجا جویم تو را
I, who is enchantment,
am fascinated by the genesis,
am a passerby lost in emancipation pathway

من که شیدا شدم
محو پیدا شدنم
عابری گم شده در کوی رها شدنم

I, who is always silent,
am a dipsomaniac drunk.
Then, where should I seek you?
So, where should I seek you?

من که سر تا سر خموشم
مست بی اندازه نوشم
پس کجا جویم تو را
پس کجا جویم تو را

I, who is infatuation,
am captivated by the appearance,
am a stroller lost in emancipation passage.

من که شیدا شدم
محو پیدا شدنم
عابری گم شده در کوی رها شدنم

من به خوابی
که آدینه دیدم
شاعری مرده در سینه دیدم

فارغ و دم زده ام
قید حاصل زده ام
نغمه ای بر لب این شوق صدا شدنم

من که سر تا سر خموشم
مست بی اندازه نوشم
پس کجا جویم تو را
پس کجا جویم تو را

Poem by: Ehsan Haeri
Translation by: Amir H. Ghaseminejad 17 January, 2019

mandana khazraei – be sooye to – YouTube

New Yade to – YouTube

آهنگ ببر از آلبوم جاده می رقصد گروه چارتار

موزیک ویدئوی حضوری اتفاقی از گروه چارتار – Chaartaar Hozouri Etefaghi official video – YouTube

Chaartaar – Jade Miraghsad 2015 In Album – Jade Miraghsad (Track #4) – YouTube

Chaartaar – Asheghaneh Tanhaast | چارتار – عاشقانه تنهاست – YouTube

Chaartaar – Mara be khaterat negah daar (مرا به خاطرت نگه دار – چارتار ) – HQ – YouTube

Chaartaar – Mara be khaterat negah daar (مرا به خاطرت نگه دار – چارتار ) – HQ – YouTube

Chaartaar – Mara be khaterat negah daar (مرا به خاطرت نگه دار – چارتار ) – HQ – YouTube

آسمان هم زمین میخورد با متن ترانه چارتار Chaartaar Aseman ham zamin mikhorad with lyrics – YouTube

KeBlack – T’es à Moi (Clip officiel) – YouTube

Zaho – Laissez-les kouma feat. MHD (Clip officiel) – YouTube

Abou Debeing – Player (Clip officiel) ft. Lartiste – YouTube

Chaartaar – Aseman ham Zamin Mikhorad (Jaddeh Miraghsad Album 2015) – YouTube

▶ ‫فریاد‬‎ – YouTube

آهنگ جیبوتی کجایی نسخه کامل – YouTube

IRAN, Aminollah Hossein, Miniatures Persanes , Association Rudaki 2 – YouTube

Oakland East Bay Symphony- Notes from Persia – Aminollah Hossein – YouTube

‫شالوم شالوم .. ……… اغنية اسرائيلية حزينة‬‎ – YouTube

وداعاً يا ارض العسل,,, أغنية تدعو المستوطنين اليهود لمغادرة فلسطين – YouTube

Shalom Salaam-Ziggy Marley “Israel/Palestine conflict” – YouTube

▶ Indila – Dernière Danse (Amadeus Quartet – violin cover instrumental) – YouTube

▶ Dust in the Wind arranged by Larry Moore – YouTube

▶ Dust In The Wind orquestrada – orchestral – Daan – YouTube

▶ Bach, Matthäus-Passion BWV 244. Herreweghe – YouTube

▶ ‫تو ای پری کجایی, استاد همایون خرم خواننده: علی رستمیان‬‎ – YouTube

▶ Hossein Ghavami – Sargashte / To Ey Pari “حسین قوامی – سرگشته ” توای پری کجایی – YouTube

▶ ‫تو ای پری کجایی.avi‬‎ – YouTube

▶ to ey pari kojaee – YouTube

https://www.aviny.com/voice/defae_moghadas/defae_moghadas.aspx

سرود ها و نواهای دفاع مقدس

 

 
 

Since 11 April 2023: 1,622 total views,  22 views today