sekte kard

Anke az ranj o gham mardom delash shadi gereft

moghe oft dolaro or derham o uro be na gah sekte kard

Anka har yek sad toman afzayesh nerkh tala ra jar zad

moghe oftadan yek sad hezar is nerkh seke sekte kard

Anke har anche sedaye digaran bod misheniied

moghe koshhali mardom be nagah seke kard

Anke ba khoshaliye doshman delash shadan begasht

Moghe khoshaliye ma bee man o to sekte kard

Comments are closed.