کودتا های ایران

 

 

1362

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%81%D8%B6%D9%84%DB%8C

 

https://www.aparat.com/v/b7Ovx

http://tarikhirani.ir/fa/news/117/bodyView/5096/%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D9%88%DB%8C:.%D9%85%D9%86.%D8%A7%D8%B9%D8%B6%D8%A7%DB%8C.%D8%AD%D8%B2%D8%A8.%D8%AA%D9%88%D8%AF%D9%87.%D8%B1%D8%A7.%D9%84%D9%88.%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D9%85.html

کودتای نوژه – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

https://www.aparat.com/v/b7Ovx

(14) صادق قطب زاده را بهتر بشناسیم – YouTube

نسخه چاپی

فراز و نشیب حزب توده در دهه‌ ۶۰ | ایران گلوبال

پشت پردهای انقلاب – اعترافات جعفرشفیع زاده – Posts

شناگری که غرق شد/ نگاهی به اتهامات و اعترافات صادق قطب‌زاده

(14) اعترافات صادق قطب زاده – YouTube
 

(14) کودتای آمریکایی نوژه چگونه کشف شد؟ – YouTube

(14) ارتباط شاپور بختیار و دولت عراق با کودتای نوژه – YouTube

(14) ارتباط شاپور بختیار و دولت عراق با کودتای نوژه – YouTube

خسرو قشقایی – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

(14) پشت پرده ماجرای کودتای نوژه چه بود؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر – YouTube

(14) پشت پرده ماجرای کودتای نوژه چه بود؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر – YouTube

 

http://www.jc313.ir/73976-%D9%88%D9%82%D8%AA%DB%8C-%C2%AB%DA%A9%D8%A7-%DA%AF-%D8%A8%C2%BB-%D8%A7%D8%B2-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%87-%D8%B1%D9%88%D8%AF%D8%B3%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D8%AF—%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85.html

حزب توده اساسا به سمت جنگ مسلحانه نرفت و بیشتر به دنبال کودتا بود ولی منافقین، جنگ مسلحانه را ترجیح می‌دادند.

Kabiri

Trials

Khatami

BBC

Military Wing of Toodeh

Comments are closed.